Disclaimer

De Training Farm, is bedoeld als een bron van informatie en inspiratie en nodigen je uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
De Training Farm behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Training Farm spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de website aangeboden materialen en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Training Farm.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. Training Farm oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Training Farm nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Training Farm en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Training Farm, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.