6 Tips om in je team met fouten om te gaan

Fouten, iedereen heeft ze gemaakt en gaat ze in de toekomst nog meer maken. 
Gelukkig kunnen fouten ook een positief effect hebben. Want wist je dat bedrijven die meer gefocust zijn op leren (daar horen fouten maken bij) dan op resultaat, meer winst behalen dan bedrijven die puur op resultaat gericht zijn?* Kortom, fouten mogen maken levert wat op. Hoe kan je hier goed mee omgaan, zodat er een leer-cultuur ontstaat? Hieronder 6 tips.

*Onderzoek: Nico van Yperen.

1. Minder ego en meer eco

Probeer niet alleen aan jezelf te denken. Maar bedenk ook wat nodig is voor het leerrendement van het team. Hierdoor kan het zo zijn dat bepaalde processen langer duren. Op lange termijn zul je hiervan profiteren. 

2. Het kunnen gunnen

Veel mensen denken in termen van win vs. verlies omdat ze uitgaan van schaarste. Ze denken dat er niet genoeg is voor iedereen. Daarom moet de ander verliezen zodat zij kunnen winnen. Win/win denken is gebaseerd op het idee dat er voor iedereen wel degelijk genoeg is. Het is denken in de derde weg: niet jouw manier, niet mijn manier maar focus op wederzjds voordeel. Waarbij je anderen evenveel gunt als jijzelf om er samen beter van te worden

3. Geef zelf toe als je een fout hebt gemaakt

Dit is lastig maar uiteindelijk zal je respect krijgen omdat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen fouten.

4. Waarderend luisteren

Waarderend luisteren is luisteren met een positieve en onderzoekende houding. De fout roept vaak veel emotie op. Door jezelf te trainen kun je deze emoties beter herkennen en jezelf de rust gunnen om zonder te oordelen te luisteren naar de fout van je collega. 

5. Begin iedere team bijeenkomst met het helikopter niveau. Welke fouten zijn er gemaakt en wat heb je geleerd?

Je hebt A. de fout; die doet pijn en B: de helikopterview; hoe kan ik van de fout leren? Door tijdens een team bijeenkomst te vragen naar de gemaakte fouten van de afgelopen week zorg je direct dat het team naar het helikopter niveau gaat. Mindfulness oefeningen helpen om de relatie met de fout te veranderen. Hierdoor kan je er meer afstand van nemen en eerder in het helikopter niveau gaan.

6. Wees mild en aardig voor jezelf. Dan pas kan je fouten waarderen

Als je te streng bent voor jezelf, dan zijn fouten onmogelijk goed te praten. Slecht nieuws, de fout is al gemaakt en valt niet terug te draaien. Het enige waar we onszelf mee kunnen helpen is door mild en aardig naar onszelf toe te zijn, zodat er ruimte ontstaat om van de fouten te leren.