training

De 5 redenen waarom we niet veranderen

Ken je dat? Je besluit om het dit keer echt anders aan te pakken. Dit keer ga je er echt voor. Je goede voornemen hou je even vol maar al snel verzand je in oude gewoontes. Hoe komt het toch dat we het keer op keer zo lastig vinden om dingen anders te doen?

Wij hebben 5 redenen voor je op een rijtje gezet. Hierdoor krijg je inzicht in bewuste en onbewuste processen waarom we zo moeilijk veranderen.

1. Stiekem is het wel fijn zo

We blijven doorgaan met wat we doen omdat het ons iets oplevert. Zo simpel is het. Anders zouden we het überhaupt niet doen. Er zijn altijd voordelen om niet te veranderen. Dit noemen we secundaire winsten. Neem bijvoorbeeld overmatig piekeren. Piekeren kan mensen het idee geven dat ze goed bezig zijn. Het gevoel dat ze een probleem aan het oplossen zijn is de secundaire winst. Maar vaak trekt het leven juist aan ze voorbij omdat ze de hele dag aan het piekeren zijn. Mensen zijn zich dan vaak niet bewust van deze secundaire winst. Soms weten we wel dat het ons iets oplevert om (ongewenst) gedrag niet te veranderen. Rokers bijvoorbeeld die zeggen dat ze door roken dun blijven en dat ze gelijk aankomen als ze ermee stoppen.

2. Fusie

In ACT noemen we het brein vaak een reden-geef-machine. Zodra we er ook maar even aan denken om uit onze comfortzone te stappen en iets anders te gaan doen, komt ons brein in opstand. Het vuurt allerlei redenen op ons af waarom we niet kunnen veranderen, of niet zouden moeten veranderen.‘Het is te moeilijk. Ik ben te druk. Ik heb geen geld. Ik heb geen tijd. Ik ben moet mezelf eerst omscholen. Anderen kunnen het beter. Dat doe ik morgen wel.. Ik ben te moe. Ik heb het al eerder geprobeerd en toen ging het mis.’  

Gedachten nemen we vaak serieus en we geloven ze vaak. Op het moment dat we er zo in opgaan, noemen we dit fusie.

3. Extreme doelen

Vaak zijn we zo enthousiast en ambitieus dat we de lat te hoog leggen.Ons doel is dan te veel gevraagd voor nu. Vaak hebben we niet eens door dat het doel te hoog gegrepen is voor de bronnen die we nu hebben. Hierdoor bereiken we het doel niet, of raken we van tevoren al zo ontmoedigd dat we er niet eens aan beginnen. Of we haken halverwege af ‘omdat het toch niet lukt.’ Een simpel voorbeeld: Om de Mount Everest te kunnen beklimmen heb je aardig wat nodig: Een goede gezondheid, klimvaardigheden, genoeg tijd, geld en sociale support. Zonder deze bronnen ga je jouw doel waarschijnlijk niet realiseren. Veelvoorkomende zaken die mensen vaak missen zijn tijd, geld, gezondheid, energie, sociale ondersteuning en relevante sociale vaardigheden zoals assertiviteit, communicatievaardigheden, onderhandelingsvaardigheden, probleemoplossend vermogen enzovoort.

4. Vermijden van ongemak

Dit is waarschijnlijk de grootste barrière voor verandering. Zodra we onze comfortzone verlaten en ons storten in een nieuwe, uitdagende situatie, gaan we ongemak voelen. We weten niet zeker wat de uitkomsten zullen zijn en dat levert verschillende gevoelens op. Het meest voorkomende gevoel is angst; een oncomfortabele emotie die we kunnen verwachten in iedere uitdagende situatie waarvan de uitkomst onzeker is. Als we niet bereid zijn om hier ruimte voor te maken, dan stappen we nooit uit onze comfortzone. En het hebben van geen angst is een van de meest voorkomende secundaire winsten om te blijven doen wat je altijd al deed.

5. Ver van je waarden verwijderd

Waarom zouden we uit onze comfortzone stappen om iets te doen wat ons ongemakkelijke gevoelens en gedachten geeft? Wat is onze motivatie? Wat is er zo belangrijk dat we bereid zijn om iets nieuws te gaan doen? Als we verwijderd raken van onze waarden, van wat we echt belangrijk vinden, dan is de motivatie om te veranderen ver te zoeken. Het kan zijn dat iemand zijn belangrijke waarden benoemt, maar er eigenlijk geen verbinding bij voelt. Het kan zijn dat mensen zichzelf waarden toeschrijven die door hun ouders of door hun geloof worden opgelegd, maar eigenlijk niet van henzelf zijn. Wat de reden ook is,op het moment dat we geen duidelijk beeld hebben van onze waarden, dan hebben we ook geen motivatie om te veranderen.

6 Tips om in je team met fouten om te gaan

Fouten, iedereen heeft ze gemaakt en gaat ze in de toekomst nog meer maken. 
Gelukkig kunnen fouten ook een positief effect hebben. Want wist je dat bedrijven die meer gefocust zijn op leren (daar horen fouten maken bij) dan op resultaat, meer winst behalen dan bedrijven die puur op resultaat gericht zijn?* Kortom, fouten mogen maken levert wat op. Hoe kan je hier goed mee omgaan, zodat er een leer-cultuur ontstaat? Hieronder 6 tips.

*Onderzoek: Nico van Yperen.

1. Minder ego en meer eco

Probeer niet alleen aan jezelf te denken. Maar bedenk ook wat nodig is voor het leerrendement van het team. Hierdoor kan het zo zijn dat bepaalde processen langer duren. Op lange termijn zul je hiervan profiteren. 

2. Het kunnen gunnen

Veel mensen denken in termen van win vs. verlies omdat ze uitgaan van schaarste. Ze denken dat er niet genoeg is voor iedereen. Daarom moet de ander verliezen zodat zij kunnen winnen. Win/win denken is gebaseerd op het idee dat er voor iedereen wel degelijk genoeg is. Het is denken in de derde weg: niet jouw manier, niet mijn manier maar focus op wederzjds voordeel. Waarbij je anderen evenveel gunt als jijzelf om er samen beter van te worden

3. Geef zelf toe als je een fout hebt gemaakt

Dit is lastig maar uiteindelijk zal je respect krijgen omdat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen fouten.

4. Waarderend luisteren

Waarderend luisteren is luisteren met een positieve en onderzoekende houding. De fout roept vaak veel emotie op. Door jezelf te trainen kun je deze emoties beter herkennen en jezelf de rust gunnen om zonder te oordelen te luisteren naar de fout van je collega. 

5. Begin iedere team bijeenkomst met het helikopter niveau. Welke fouten zijn er gemaakt en wat heb je geleerd?

Je hebt A. de fout; die doet pijn en B: de helikopterview; hoe kan ik van de fout leren? Door tijdens een team bijeenkomst te vragen naar de gemaakte fouten van de afgelopen week zorg je direct dat het team naar het helikopter niveau gaat. Mindfulness oefeningen helpen om de relatie met de fout te veranderen. Hierdoor kan je er meer afstand van nemen en eerder in het helikopter niveau gaan.

6. Wees mild en aardig voor jezelf. Dan pas kan je fouten waarderen

Als je te streng bent voor jezelf, dan zijn fouten onmogelijk goed te praten. Slecht nieuws, de fout is al gemaakt en valt niet terug te draaien. Het enige waar we onszelf mee kunnen helpen is door mild en aardig naar onszelf toe te zijn, zodat er ruimte ontstaat om van de fouten te leren.

 

De cirkel van controle

Wanneer je cirkel van zorgen veel groter is dan je cirkel van invloed of controle, dus wanneer jij je druk maakt over veel zaken waaraan je niets kunt veranderen, voel jij je op den duur boos, gefrustreerd of zelfs ziek. Bovendien krimpt je cirkel van invloed verder, omdat alle energie opraakt door zinloos getob. Er zijn twee manieren om ervoor te zorgen dat de cirkel van invloed de cirkel van zorgen meer gaat overlappen. Allereerst door je cirkel van invloed te vergroten. Dat kan door datgene waarvan je last hebt aan te pakken, of door je overtuigingskracht en sociale vaardigheden in te zetten om andere mensen tot verandering te bewegen. Wanneer dat allebei niet lukt, is het noodzakelijk je cirkel van invloed te verkleinen. Je kunt bijvoorbeeld je werkwijze veranderen. Meestal kun je je energie beter besteden aan het veranderen van jezelf dan aan het veranderen van de wereld.

cirkel-van-controle

Als we kijken wat zich in onze cirkel van zorgen bevindt, zien we dat we op sommige dingen niet echt invloed kunnen uitoefenen en op andere wel. De zaken waar we wel wat over te zeggen hebben, kunnen we nog eens binnen een kleinere cirkel plaatsen: een Cirkel van invloed. Door vast te stellen aan welke van deze twee cirkels je de meeste tijd en energie besteedt, kun je erachter komen hoe proactief je bent.

De problemen waar we dus mee te maken krijgen, vallen in drie categorieën: a. Volledige controle (problemen die te maken hebben met ons eigen gedrag), b. Indirecte invloed (problemen die te maken hebben met gedrag van anderen), c. Geen invloed (problemen waaraan we niets kunnen doen, het verleden of aspecten uit de omgeving). 

Omgaan met tegenslagen bij collega's. Wat zeg je?

Je herkent het vast wel. Een collega waarmee het even minder gaat omdat er iets is gebeurd op het werk of privé. Vaak weten we niet hoe we goed moeten reageren op mensen die kampen met tegenslagen. Vanuit onze opvoeding reageren we vaak met dingen als:

 • Tijd doet helen
 • Genoeg vissen in de zee
 • Denk positief
 • Van fouten leer je
 • Laat het los. Is het geen tijd om hier overheen te zijn?
 • Zo erg is het ook weer niet. Er sterven kinderen in Afrika
 • Kop op
 • Wat je denkt klopt niet, je denkt te negatief
 • Over een jaar lach je erom
 • Je komt er wel doorheen. Het komt wel goed

Of we proberen advies te geven en zeggen:

 • Weet je wat jij moet doen…
 • Dit heb ik ook gehad. En dit is wat voor mij heeft gewerkt

Of we stellen hen voor om afleiding te gaan zoeken, zodat ze er niet over hoeven na te denken. Bijvoorbeeld:

 • Vrij nemen van werk
 • Dronken worden 
 • Chocolade eten
 • Een film kijken

Maar vaak werken deze oplossingen alleen op de korte termijn en maken ze het probleem op lange termijn alleen maar groter. Beter kan je collega's erkennen in hun pijn. Zonder erkenning komen goedbedoelde adviezen en oplossingen niet aan of werken ze zelfs averechts. 

Collega's erkennen in hun pijn

Dit is wat je beter kan zeggen:

 • Dit moet lastig voor je zijn
 • Ik zie dat dit moeilijk voor je is
 • Is er iets wat ik kan doen om je te helpen?
 • Hoe voel je je?
 • Ik zou willen dat ik er iets aan zou kunnen doen
 • Wil je erover praten?
 • Ik ben er voor je
 • Alleen open vragen stellen

Dit is wat je beter kan doen:

 • Niet praten, maar er gewoon voor iemand zijn.
 • Alleen maar luisteren
 • Een arm om iemand heenslaan

Pas op het moment dat je collega zich erkent voelt, kan je beginnen om te onderzoeken of het probleem op te lossen is. Niet eerder.

De 6 soorten perfectionisten en hoe je ze herkent

Wist je dat perfectionisme vaak niet voortkomt vanuit het streven naar kwaliteit? Vaker komt perfectionisme voort uit zelfbescherming om afwijzing en verwijten te voorkomen.
Resultaat: Ontevredenheid en (nog meer) angst om te falen als gevolg.

Er zijn 6 soorten perfectionisten. Hieronder de beschrijvingen zodat je collega's of jezelf makkelijker kan leren herkennen.

1. De control freak

Voordat je samen met een collega naar een klant gaat vraagt hij/zij geregeld 'Heb je alles wel meegenomen?'

2. De erkenning zoeker

Als je een collega niet vraagt om mee te doen aan een nieuw project omdat hij/zij te druk is met andere werkzaamheden, stapt deze collega direct naar de projectleider om te onderzoeken hoe dat zit. Deze collega vindt zichzelf heel geschikt voor dit project, ook al loopt hij/zij over in het werk.

3. De bange vuurpijl

Uit angst om af te gaan voor een acquisitiegesprek oefent een collega het gesprek tot in het oneindige.

4. De slappe bodem

Je collega is bang om door de mand te vallen. 'Straks hebben ze door dat ik geen goede trainer ben' Dus studeert hij/zij dat communicatiemodel heel goed in voordat hij/zij het durft te gebruiken in trainingen.

5. De uitsteller

Je collega komt maar niet toe aan het schrijven van zijn/haar strategieplan. Hij/zij denkt: 'Wat kan ik precies schrijven over de strategie? Hoe kan ik zo goed mogelijk overkomen?'

6. De pleaser:

Je collega stelt alleen vragen aan de bestuurscommissie als het écht goed doordachte vragen zijn, dat vinden zijn collega's namelijk prettig.

Deze angst is overigens niet alleen nadelig. Hij is af en toe ook nuttig, hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat je je goed voorbereidt.

Het vervelende is dat een perfectionist het risico dat hij loopt zo graag overdrijft. Hij verkrampt daardoor en zal geforceerd proberen fouten te vermijden. Deze stijfheid brengt spanning met zich mee, waardoor de perfectionist juist minder gaat presteren. Denk bijvoorbeeld aan een klant gesprek voor een opdracht die je heel graag wilt hebben. Hoe banger je bent dat het fout gaat, hoe meer je tijdens het gesprek zult stotteren. 

Uit: Fouten maken moet - Remko van der Drift

3 Psychologische mechanismen om geen fouten te maken

Fouten maken is vervelend. Het doet pijn. We schamen ons, voelen ons dom. We zijn bang voor de afkeuring van onszelf en van anderen. Kortom: Fouten maken roept gedachten en gevoelens op die we niet willen. We hebben dan ook psychologische mechanismen die met man en macht proberen om fouten te vermijden.

1. Perfectionisme

Perfectionisme is de wil om het heel goed te willen doen. En dat is prima, zolang je er niet in doorschiet. Perfectionisten leggen de lat zo hoog, dat ze die nooit zullen bereiken. En dat doen ze niet uit streven naar kwaliteit. Maar om afkeuring te vermijden. Zo hoeven ze geen schaamte en angst te voelen. De stomme is alleen, dat dit angst oproept; angst om het fout te doen. Een perfectionist wil het graag zo goed doen, dat het krampachtig wordt, waardoor de prestatie op den duur juist minder kan worden. Lees meer over de 6 soorten perfectionisten en hoe je ze herkent. 

2. Cognitieve dissonantie

Cognitieve dissonantie is het onprettige gevoel dat ontstaat als ons gevoel in tegenspraak is met onze gedachten of mening. De reactie die hierop optreedt is het belangrijkst: we zullen proberen ons gevoel en onze ratio weer met elkaar in overeenstemming te brengen. Ons brein houdt namelijk van logica. Als je bijvoorbeeld normaal heel netjes en opgeruimd bent, maar je maakt toch ineens een slordige fout, dan past dit niet bij je beeld dat je over jezelf hebt. Met het gevolg dat je een collega de schuld geeft (‘het moet vast iemand anders zijn geweest’). Hierdoor vermijd je schaamte en angst. Je redeneert het recht.

3. De comfortzone

Als je nieuwe dingen uitprobeert dan roept dit spanning op. Je brein probeert er vanalles aan te doen om die spanning niet te hoeven ervaren (‘te druk, geen tijd, doe het maar niet’). Liever voelen we ons vaak veilig. Als je niet veel moeite hoeft te doen voor wat je doet, bijvoorbeeld binnen je werk, dan zit je hoogstwaarschijnlijk in je comfortzone. En in je comfortzone lijkt het alsof je fouten beter kunt vermijden, dan in nieuwe situaties waarvan je niet zeker bent van de uitkomst.

5 Korte mindfulness tips voor op je werk

Vaak associëren we Mindfulness met lang stilzitten en niks doen. Toch kan je mindfulness oefeningen ook heel effectief en kort tussen de bedrijven door doen. Hieronder 5 Mindfulness tips voor op je werk.

1. Take a break - Tijdens een gesprek

Op het moment dat je een moeilijk of spannend gesprek voert kan het zijn dat je afgeleid raakt door niet werkende gedachten die ervoor zorgen dat je gesprek alleen maar spannender of moeilijker wordt. 
Op zulke momenten kan je voor jezelf een korte pauze inlassen en het volgende doen:

De 'Anker oefening'

Ga voor deze oefening even naar de toilet. Waarschijnlijk zit je tijdens een moeilijk of spannend gesprek helemaal in je hoofd waardoor je focus minder scherp is.

 • Plaats je voeten stevig op de grond
 • Duw je voeten naar beneden en merk op hoe de vloer voelt die je voeten ondersteunt
 • Merk op hoe je spieren zich aanspannen wanneer je je voeten naar beneden duwt
 • Merk op hoe je hele lichaam voelt en hoe de zwaartekracht voelt door je hoofd, je rug, je benen, door naar je voeten
 • Kijk nu om je heen en merk op wat je kunt zien en horen. Merk op waar je bent en wat je doet.

Check je waarden

Bedenk welke waarden jij belangrijk vindt in je werk. Herinner jezelf hoe jij jezelf wilt behandelen op het gebied van deze waarden en bedenk hoe je jouw gesprekspartner wilt behandelen op het gebied van deze waarden. Dit kan helpen om het gesprek te relativeren zodat jij je alleen nog maar hoeft in te spannen voor de dingen die jij écht belangrijk vindt. Waarschijnlijk maakt dit het gesprek minder spannend of moeilijk of kan je transparanter communiceren hoe jij erover denkt.

Herken de gedachten die je tegenhouden

Een spannend of moeilijk gesprek zorgt altijd voor bepaalde niet werkende gedachten. 
Voor iedereen is dit anders. Maar veelvoorkomende gedachten zijn:
- Wat zal hij/zij wel niet van mij denken
- Hij/zij vindt mij vast niet geschikt

Op het moment dat je deze gedachten van jezelf leert herkennen krijg je een keuze. Of je laat je gedrag door deze gedachten beïnvloeden of je erkent de gedachte maar doet vervolgens iets anders. LET OP: Op het moment dat je van deze gedachten af wilt, dan wordt het alleen maar erger... Erken dus je gedachten, laat het er zijn, maar doe iets anders.

Drink mindfull je water, koffie of thee

In een hevig gesprek kan het helpen om even een momentje te nemen en je ergens anders op te focussen zodat je niet teveel aan de haal gaat met alle gedachten die je wel/niet moet uitspreken. Dit kan je eenvoudig doen door met je volle aandacht je water, koffie of thee te drinken. Hierdoor geef je jezelf even mindspace zodat je het gesprek met meer focus kunt voortzetten.

2. Direct na een gesprek

Na een gesprek kan het goed zijn dat je hoofd nog helemaal vol zit. Zelfs zo vol, dat het niet stopt. Terwijl je ook nog andere belangrijke zaken moet doen die dag. Op zo'n moment is het goed om juist de tijd te nemen om afstand te creëren van alle gedachten.

Mindfulness ademhalingsoefening

Dit is een simpele oefening om jezelf te centreren en je te verbinden met je omgeving. Oefen het na een moeilijk gesprek, zeker als je vaak te veel in je gedachten en emoties op gaat.

 1. Haal 10x langzaan en diep adem. Focus je op het zo langzaam mogelijk uitademen totdat je longen helemaal leeg zijn. En laat ze dan vanzelf weer vullen met lucht.
 2. Merk de sensatie op die je voelt wanneer je uitademt. Merk op dat je longen zich vanzelf weer met lucht vullen. Merk op hoe je ribbenkast op en neer gaat. Merk op hoe je schouders omhoog en omlaag gaan.
 3. Kijk of het je lukt om gedachten te laten komen en gaan, zoals voorbij rijdende auto's.
 4. Breid je aandacht uit, en merk tegelijkertijd op hoe je ademhaling is en hoe je lichaam voelt. Kijk rond en merk op wat je ziet, hoort, ruikt, aanraakt en voelt.

Blaadjes op de rivier

Doe een korte begeleide mindfulness oefening. Dit helpt om je gedachten te laten voor wat ze zijn. 

Bodyscan

Soms kan het helpen om weer in contact te komen met je lichaam. Op deze manier kan je de spanning die zich heeft opgebouwd beter herkennen. Als je veel spanning in je lijf hebt opgebouwd kun je beter even pauzeren of iets anders doen. 

3. Zorg voor een duidelijke overgang tussen werk en thuiskomen

Het werk is nooit af. Dit geldt voor de meeste mensen. Toch is rust nodig om te kunnen werken. Daarom is het verstandig om een ritueel te creëren om je lichaam en geest duidelijk te maken dat je je niet meer hoeft in te spannen.

Bedenk een transitie ritueel

Bewakers van gevangenissen worden getraind om een transitie ritueel in te bouwen. Zodat ze hun werk niet mee naar huis nemen. Vaak doen ze dit door hun uniform al op werk uit te trekken en bewust de beveiligingspoortjes door te gaan zodat ze weten dat de werkdag erop zit. 

Rondje lopen

Voordat je je huis binnenstapt kan het helpen om eerst even een rondje te lopen. Je hebt namelijk hard gewerkt en bent vervolgens in diezelfde modus naar huis gesjeesd en heb je je geërgerd aan het verkeer. Als je direct je huis binnenloopt loop je de kans dat je direct in diezelfde gesjeesde modus het eten gaat koken. Zonde...

Stilstaan bij je waarden

Op je werk heb je vaak andere waarden dan thuis. Voordat je jouw huis binnenstapt kan het helpen om te bedenken welke waarde je hebt op privé gebied. Bedenk hoe je jezelf wilt behandelen en je man/vrouw en/of kinderen. 

Douchen

Soms kan het helpen om je werk letterlijk van je af te douchen. Dit kan helpen om je zinnen te verzetten en meer aanwezig te zijn voor je man/vrouw en/of kinderen.

4. Professionele ondersteuning

Veel mensen wachten veel te lang met professionele ondersteuning. Ze ervaren het vaak als een zwaktebod. Alsof ze het niet alleen afkunnen. Feit is, mensen zijn groepsdieren. We hebben elkaar nodig. De meeste werkgevers hebben gewoon budget voor professionele ondersteuning. Mocht je ergens mee zitten. Krop het niet op. Kaart het aan bij een:

Supervisor
Coach
Therapeut
Team/collega's

Alleen al even zeggen wat er tegenzit kan onwijs helpen.

5. Wees bewust van je eigen grenzen

Niemand is geboren met ongelimiteerde kracht van Superman. Iedereen heeft zijn eigen grenzen. 

Overweeg om werkzaamheden over te dragen

Veel mensen krijgen een burn-out omdat ze nooit 'nee' durven zeggen als hen iets gevraagd wordt. Vaak zijn we bang dat de werkgever teleurgesteld in je raakt als je 'nee' zegt. Maar de realiteit is dat je niet meer kan doen dan je kan doen. Geef duidelijk aan wanneer bepaalde dingen teveel worden en overweeg ze in overleg over te dragen. Je zult merken dat je duidelijkheid meer en meer gewaardeerd gaat worden en er meer ruimte is voor duurzamere oplossingen.

Als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je er ook niet voor anderen zijn

Het klinkt cliché en toch blijft dit een aandachtspunt. We verliezen onszelf vaak uit het oog omdat het lijkt dat anderen de aandacht harder nodig hebben. Op lange termijn zorgt dit voor verwaarlozing voor je eigen gezondheid en daar is niemand bij gebaat.