Geluk: Een andere definitie

 
Geluk-succes-mythe-andere-definitie
 

Ben je het zat om negatieve gedachtes om te zetten in positieve? Heb je het idee dat oude angsten, neigingen en gevreesde dingen toch weer terugkomen in je carriere, hoe erg je ook je best hebt gedaan die te onderdrukken?

Wat nou als je die strijd niet meer hoeft aan te gaan? En als er een manier is om ermee te leven?

Read on...

Wat is geluk?

We willen het allemaal. We streven er allemaal naar. Zelfs de Dalai Lama zei ‘The very purpose of life is to seek happiness.’ Maar wat is dat nou precies; Geluk?

Het woord geluk heeft twee hele verschillende betekenissen. Meestal verwijst het naar een gevoel van plezier en blijdschap. We genieten allemaal van gelukkige gevoelens,. Het is dus niet gek dat we die najagen. Tegenwoordig denken we masssaal dat het blijvend kan zijn. We zijn als maatschappij geobsedeerd met ‘ons goed voelen.’ Maar net als al onze andere emoties, duren gevoelens van geluk niet eeuwig. Denk eens aan de gelukkigste dag van je leven; hoe lang duurde het voordat je gelukkige gevoel overging in irritatie, angst of frustratie?

Een leven gevuld met de jacht op gelukgsgevoelens is niet bevredigend. Sterker nog, hoe meer we geluksgevoelens najagen, hoe ongelukkiger we worden. Ons brein is niet geëvolutioneerd om positief te denken. En masse proberen we hoe dan ook positief te denken. De brandstof voor ellende.

Een andere definitie van geluk

De andere definitie van geluk is het hebben van een rijk en betekenisvol leven. Als we actie ondernemen om de dingen te doen die we werkelijk belangrijk vinden, als we ons bewegen richting onze waarden, als we verhelderen waar we voor willen staan in ons leven en daarnaar handelen, dan wordt ons leven rijk en waardevol. Dan ervaren we een sterk gevoel van vitaliteit. Dit is geen vluchtig gevoel. Het is een diepgaande betekenis voor een waardevol leven. En hoewel zo’n leven ongetwijfeld veel plezierige gevoelens zal opleveren, brengt het ook oncomfortabele gevoelens met zich mee, zoals verdriet, boosheid en angst. Als we een volledig leven willen leiden zullen we alles ervaren; het hele scala aan emoties.

Denk aan die uitdagende baan; wellicht brengt het de kick, de verantwoordelijkheden en die toffe collega’s. Brengt het plezier, gevoelens van succes en zekerheid. Maar brengt het ook onzekerheden met zich mee, zoals de presentaties waar je tegenop ziet, je verbeterpunten die tijdens voortgangsgesprekken aan de orde komen en de promotie die te lang op zich laat wachten. Als je kinderen hebt dan ken je enerzijds de roze wolk; de enorme gevoelens van plezier en liefde, en anderzijds de gevoelens van angst en frustratie. Kortom: Elke gebeurtenis brengt een hele range aan emoties met zich mee. Zolang je gefixeerd bent op het populaire idee dat geluk hetzelfde is als ‘je goed voelen,’ zul je moeite hebben met de realiteit.

De realiteit is dat het leven ook uit pijn bestaat. We ontkomen er niet aan. We zullen vroeg of laat allemaal een keer gevoelens van zwakte ervaren, ziek worden en dood gaan. Vroeg of laat verliezen we waardevolle relaties door afwijzing, scheiding of dood. Uiteindelijk krijgen we allemaal te maken met crisis, teuleurstelling en falen. Dit betekent dat we allemaal op de een of andere manier lastige gevoelens ervaren.

Het goede nieuws

Het goede nieuws is dat  - hoewel we pijn niet kunnen vermijden – we wel kunnen leren om moeilijke situaties veel beter te handelen. Door niet meer tegen negatieve gedachten en gevoelens te vechten, kunnen we er beter mee leren leven. We kunnen er ruimte voor maken, er afstand van nemen en een leven creëren dat het waard is om te leven. We hebben allemaal de capaciteit om dit te leren. Door onder andere simpele mindfulness technieken en concrete actieplannen, kunnen we psychologisch veel flexibeler worden.

En met een hoge psychologische flexibiliteit kun je veel beter omgaan met vervelende emoties en moeilijke gedachtes. Je kunt ze veel minder invloed op je laten hebben waardoor jij je kunt richten op veel belangrijkere dingen: Een betekenisvol, rijk en succesvol leven bijvoorbeeld. Leven naar wat jij echt belangrijk vindt!